Kurtarıcı – Bölüm 8 – İsa Ölüler Arasından Diriliyor

Öykü hiçbir zaman İsa’nın çarmıha gerilmesiyle sona ermemiştir. Aslında, bir çok anlamda öykü asıl o zaman başlar. İsa odadaki öğrencilere göründüğünde onların korkularını teskin etmiş, onlara barış dilemiş ve ondan sonra Tanrı’nın Eski Ahit’teki vaatlerini nasıl yerine getirdiğini göstermeye başlamış. Luka inciline bakınız 24:44. İsa kendini net bir şekilde Tanrı’nın Eski Ahit’teki vaatlerini yerine getirecek kişi olarak tanımlar. Havari Pavlus daha sonra müjdeyi “O gömüldü ve üçüncü gün dirildi, yazılanlara göre” sözleriyle özetleyecektir. (I Cor 14:4) Eğer İsa ölüler arasından dirilmiyorsa Hıristiyanların inancı boşunadır. İnsanoğlunun günahlarının cezasını ödemek için ölenin yeniden dirilmemesi durumunda hiçbir İncilin anlamı yoktur. İsa’nın ölümünde öğrencilerinde oluşan tüm şüpheler meleğin lahit yanındaki kadına : “Canlıyı neden ölüler arasında arıyorsun ? O burada değil, çünkü o dirildi” şeklinde seslendiği anda yok olur. (Luka 24:5-6). Günahtan ve sonuçlarından kurtulma anlamına gelen İsa’nın kurtuluşunuz adına öldüğüne inanıyor musunuz ? İddia edenin İsa olduğuna inanıyor musunuz ?

Related Posts