Bizimle Görüşün

İbadet Zamanımız

Pazar Günleri Saati: 11:30

Ziyaret Günü

Çarşamba Günleri Saati 11:00-17:00

Adres: Mahfesığmaz Mah
79027. Sokak No. 15
Müstakil / Çukurova / Adana
Harita Gönderin
@adanaumutkilisesi

Telefon Numaraları:
(0537) 821-9447
(0530) 706-9471

İnancımız

Tanrı Kimdir?

Kendisini Kutsal Kitapta açıklayan Tanrı, evreni yaratan ve yöneten, her şeye kadir olan ve her şeyi bilen, kutsal, adil, lütufkar ve her şeyden üstün sevgi dolu bir Rab'dir. İncil’de yazıldığı gibi bizler tek Tanrı’ya inanıyoruz. (1.Korintliler 8:5-6) Kutsal Kitab’a göre Tanrı öz varlığında ezelden ebede var olan üç ayrı kişilik olarak görülmektedir: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Dolaysıyla Tanrı’nın birliğinde kutsal bir üçlük de mevcuttur. Buna “Üçlübirlik” deniyor. (Matta 28:19, 2.Korintliler 13:14)

İsa Mesih Kimdir?

İsa Mesih inancımızın merkezidir. Dünyaya gelişi ve hizmeti yüzlerce sene önce Eski Antlaşmada peygamberler aracılığıyla bütün ayrıntılarıyla bildirildi. (Luka 24:25-27) Mesih sözcüğü “Meshedilmiş Kral” anlamına gelir. Kutsal Kitapta yazıldığı gibi İsa Mesih insan bedenine bürünen Tanrı’nın Ezeli Sözü olarak Bakire Meryem’den doğup Beytlehem kasabasında dünyaya geldi. (Luka 1:26-38) Otuz yaşına gelince İsrail’de hizmetine başladı ve birçok mucizelerle ve günahsız hayatını sergileyerek, vaat edilen Tanrı’nın oğlu Mesih olduğunu ispatladı. (Yuhanna 14:6-11) Özellikle bu iddiasından dolayı İsrail’in ileri gelenleri onu çarmıha mahkum ettiler (Matta 26:62-68) Dolaysıyla İsa Mesih kusursuz ve suçsuz olduğu halde çarmıha gerildi ve öldü. Fakat üç gün sonra ölüm ve günah üzerindeki zaferini ispatlayarak Rab Tanrı onu diriltti. (1. Korintliler 15:3-8). Dirildikten 40 gün sonra Tanrı’nın yanına alındı. İncil’in öğretilerine göre İsa Mesih sadece bir alim yada peygamber değildi, O dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusuydu. (Yuhanna 1:29) O çarmıhta dünyanın bütün günah yükünü üstlenerek kendisini insanlığın yerine feda etti. (Romalılar 5:6-8) İncil öğretisine göre İsa Mesih dünyanın tek kurtarıcısıdır. (1.Timoteos 2:5-6) Bugün İsa Mesih Tanrı’nın huzurunda diridir ve yakında kendisine inananları kurtarmak üzere dünyaya dönecektir. (Vahiy 19:11-16) Sonra kendisi tahtta oturup bütün insanları yargılayacaktır. (Vahiy 20:11-15)​

Kutsal Kitap Nedir?

Bizler Eski Antlaşmayı (Tevrat ve Zebur) ve Yeni Antlaşmayı (İncil) Tanrı’nın eşsiz ve hatasız esini olarak kabul ediyoruz. (Matta 5:17-18, 2.Timoteos 3:16) Bunlar birbirini iptal etmeyip, birbirini tamamlayarak tek bir mesaj oluşturuyorlar. Kutsal Kitabın mesajı İsa Mesih aracılığıyla sağlanan kurtuluş planıdır. Eski Antlaşma sadece Musa peygambere ya da Davut peygambere indirilen vahiyleri değil bir çok peygamber aracılığıyla verilen sözleri de içermektedir. Yeni Antlaşma (İncil) Kutsal Ruh tarafından yönlendirilen İsa Mesih’in havarileri aracılığıyla yazıldı. ​(2.Pet 1:20-21)

Son Eklenen Videolar

Öne Çıkan Makaleler

Tüm Makaleler