Adana Umut Kilisesi olarak Mesih İsa’ya iman eden ve İncil’i kabul eden; Tanrı’ya tapınmak, O’na ait bir aile olmak ve müjdeyi duyurmak için bir araya gelen bir topluluğuz. Aynı zamanda İncil ile beraber; Tanrı Sözü olan Tevrat, Zebur ve Peygamberlerin Sözlerini de okuyup, Tanrı’nın buyruklarını öğrenip yerine getirmek ve bu buyrukları duyurmak ve öğretmek için  hizmet ediyoruz. İncil’e göre, Mesih imanlıları olarak görevimiz, Tanrı’yı sevmek ve Komşularımızı (herkesi ayrım gözetmeden) sevmektir. (Matta 22:36-40)

Vizyonumuz

Mesih İsa’nın son buyruğu olan şu sözlerdir: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.” (Matta 28:18-20)

Misyonumuz

Mesih İsa’nın son buyruğunu yerine getirmek; bütün ulusların Rab’bi ve Her Şeyin Yaratıcısı olan Tanrı’nın, İsa Mesih aracılığıyla tüm herkese sağlamış olduğu Kurtuluş yolu Müjdesini ve İsa Mesih’e iman edenlerin günahlarının bağışlandığını, böylelikle sonsuz yaşama sahip olduklarını duyurmaktır.