İlahiler

“Dünya karanlıktadır, günaha esir Fakat Beytlehem’de umut belirir Derin giz çözülüyor açığa çıkan Ağlayan bir bebek yemlikte yatan Uyan uyan Mesih doğmuştur Göksel krallık kurulmuştur Ezgi okusun melekler Her yeri sevindirsinler Tanrı’ya övgü sunulsun Dünyada haber duyulsun Çanlar çınlasın neşeyle Her ulus coşsun müjdeyle Rab geldi Göksel nura bürünmüş bütün melekler En yükseklerde Tanrı’yı över….

READ MORE
İsa Mesih, Makaleler, Sık Sorulan Sorular

Her sene 24 Aralık akşamı İsa’nın doğuşunu kutlamak için kileseler dolup taşar, Hristiyanlar ilahi söyleyip dualar okurlar.  Fakat tarihi verilere baktığımız zaman İsa 25 Aralık’ta doğmamıştır aslında… Peki o zaman neden 25 Aralık seçilmiştir? 25 Aralık, 4. Yüzyılda Roma imapartorluğunun paganizmden Hristiyanlığa geçiş süreci içersinde bir kutlama tarihi olarak seçilmiş olabileceği düşünülmektedir. 23 Aralık “Sol…

READ MORE
İsa Mesih, Makaleler, Sık Sorulan Sorular

Sultan IV. Murad en meşhur sultanlarımızdandır. Cesaretiyle ve yönetimdeki becerisiyle olduğu kadar, tebdil-i kıyafet yani kıyafet değiştirerek tanınmaz bir kişiliğe bürünüp şehri teftiş etmesiyle de meşhurdur. Bu gezilerden birinde, veziri ve celladı ile kıyafet değiştirip Üsküdar’dan karşıya geçmek için bir sandal kiralar. Biraz açıldıktan sonra, sandalcı testisini çıkarıp içki içmeye başlar. Padişah, kokusundan anlar. Biraz…

READ MORE