Kurtarıcı – Bölüm 2 – İsa’nın Vaftiz Edilmesi

Vaftiz töreni Hıristiyanlığa inananlarla imanlarının temeli ve insanlık tarihinin ana olayı olan – İsa’nın günahlarımızdan dolayı çarmıhta ölümü arasında bağlantı kurmaktadır. Peygamber vaftizci Yahya İsa’yı vaftiz ettiği sırada gökten bir ses seslenmiş : “Sen benim sevdiğim oğlumsun ; benim inayetim sendedir.” Vaftizci Yahya vaftiz törenini günahların bağışlanmasına ilişkin pişmanlık olarak vaaz etmiş. Bir çok insan Yahya’nın vaazlarını dinlemeye, günahlarını itiraf etmeye, tövbe etmeye ve vaftiz olmaya geliyormuş. Yahya onlara şöyle diyormuş : “Benden daha güçlü olan, ayakkabılarının kayışını sökmeye layık olmadığım kişi geliyor. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama o sizi Kutsal Ruh ile vaftiz edecektir.” Bundan dolayı Yahya İsa’yı nehirde vaftiz ettiği sırada, sudan çıkarken gökyüzü açılmış ve Tanrı’nın sesi şöyle buyurmuş : “Sen benim sevdiğim oğlumsun ; benim inayetim sendedir”. Kutsal Ruh güvercin şeklinde onun üzerine inmiş ve İsa’nın üzerine konmuş ve böylece İshak’ın kehanetini gerçekleştirmiş (İshak 11:2 ; 42:1). Ertesi gün Vaftizci Yahya İsa’yı karşısında yürürken gördüğünde şöyle demiş :”Bakın, dünyanın günahını üstlenen Tanrı’nın kulu“ (Yahya 1:29). Bundan sonra Vaftizci Yahya şuna şehadet eder : “Kutsal Ruhun güvercin şeklinde üzerine indiğini ve omuzu üzerinde kaldığını gördüm. Onu tanımıyordum. Bir tek suyla vaftiz etmeye gönderen bana şöyle buyurdu : “Kutsal Ruh’un üzerine ineceği ve omuzunda kalacağı kişi Kutsal Ruh ile vaftiz edecek olandır”. Bunu gördüm ve Tanrı’nın oğlu olduğuna şehadet getiriyorum” (Yahya 1:33-34).

Kurtarıcı – Bölüm 3 – Pınar Başındaki Kadın

Related Posts