İsa Tanrı Mı?

Pek çok insan İsa Mesih’e inandıklarını, O’nu tanıdıklarını söylüyor. Gerçekten İsa Mesih kimdir? Kelam Kültür Kahve’ nin bu yeni bölümünde bir çoklarının reddettiği “İsa’nın Tanrılığı” konusunu sorguluyoruz.

Related Posts