tr.9Marks.org

9Marks.org

9Marks, Tanrı’nın yüceliğini sağlıklı kiliseler aracılığıyla tüm uluslara sergilemeleri için kilise önderlerini Kutsal Kitap’a dayalı bir vizyonla ve uygulamalı kaynaklarla donatmak için vardır.

Web Sitesine Giden

Related Posts