Başka, Makaleler, Sık Sorulan Sorular

İnsanların ‘kurtuluş’ dediği şey birçok anlam taşıyabilir aslında… bağlamına göre. Peki, kurtuluş nedir?  Cennete gitmek mi, affedilmek mi, Tanrı’ya ulaşmak mı? Bizim bahsettiğimiz, kilisemizin inandığı kurtuluş öncelikle Tanrı ile ilgili; Tanrı’nın sağladığı bir yol olduğundan dolayı biz öncelikle Tanrı’ya ve Sözüne yer vermemiz lazım. Tanrısal Kurtuluş Yolu nedir diye sormak lazım önce. Hemen her insan,…

READ MORE
İsa Mesih, Makaleler, Sık Sorulan Sorular

Hıristiyan kimdir? Türkiye’de genel kanıya göre, İsa peygamberin öğretilerini izleyen, özellikle batı ülkelerinde yaşayan kişiler Hıristiyan’dır. Türkler ise Hıristiyan olamaz. Bu genel düşünce oldukça önemli yanlışlar içermektedir. Başta Amerika ve çeşitli Avrupa ülkeleri olmak üzere batılı ülkelerde çok sayıda Hıristiyan’ın yaşadığı doğrudur. Ancak bu ülkelerde yaşayanların hepsi Hıristiyan değildir. Hıristiyanlık batılılara özgü bir inanç değildir….

READ MORE
İsa Mesih, Makaleler, Sık Sorulan Sorular

Soru : İsa Mesih’in ölümden dirildiği doğru mudur? Yanıt: Kutsal Yazılar, İsa Mesih’in ölümden gerçekten de dirildiği konusunda kati kanıtlar sunar. Mesih’in ölümden dirilmesi Matta 28:1-20; Markos 16:1-20; Luka 24:1-53; ve Yuhanna 20:1–21:25’de kaydedilmiştir. Dirilmiş Mesih Elçilerin İşleri Kitabı’nda da insanlara gözükmüştür (Elçilerin İşleri 1:1-11). Bu ayetlerden Mesih’in dirilişi konusunda birkaç “kanıt” elde edebiliriz. Bunların…

READ MORE